RilaXX

Waar jij jouw weg bepaald 

Jij kan ook een Sponsor zijn

Voor ons hoeft niemand het meer alleen te doen

Sponsor

Een Sponsor is een ervaringsdeskundige op een bepaald zorg-, werk- of sociaal maatschappelijk gebied. Je kan elkaar bijstaan met vragen en wensen. Je kan ontmoetingen met elkaar afstemmen om samen een nieuw plan te gaan trekken.

Voor alle duidelijkheid; je mag een Sponsor zijn en/of inschakelen, dat moet niet.

Tijdens besloten vaste ontmoetingen brengen wij jou op de hoogte wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Duidelijke afspraken, vertrouwen en communicatie is erg belangrijk in zelfhulp en moet ruis, met wie dan ook, voorkomen.

Wij kennen geen kantoortijden

Naast de vaste wekelijkse ontmoeting staat het leven niet stil. Er kan zich een situatie voordoen waarbij snel ingegrepen moet worden. Iemand met een alcoholprobleem voelt de trek opkomen. Een oplossing kan zijn om een Sponsor te bellen en samen te praten. Bij ons kan dat 24 uur per dag en 7 dagen in de week. 

Een Sponsor deert dat niet. Als ervaringsdeskundige weten zij wat jij doormaakt.

Wij houden een vinger aan de pols en nemen iedereen serieus. Mocht het zijn dat samenwerkingsverbanden niet werken, dan zoeken wij samen naar oplossingen.

Samen sta je sterk en ervaringsdeskundigen zijn elkaars gelijken. Hiërarchie is ons vreemd. Tijdens de vaste ontmoeting zal je de rust en begrip ervaren die heerst.

Geef de tijd, de tijd.