RilaXX

Waar jij jouw weg bepaald 

Als ik werkelijk iets wil, dan lukt het ook

Iedereen heeft recht op een veilige en vertrouwde omgeving

Het Tien-stappenprogramma

Ervaringsdeskundigen ontmoeten elkaar en kunnen 'diensten' van elkaar afnemen.

De eerste stap is erkennen dat er iets moet veranderen in jouw leven, dat kan alleen jijzelf bepalen. De tiende stap kan jij ons helpen met het uitdragen van alles wat jij geleerd hebt uit het programma en vanuit jouw ervaringsdeskundigheid.  

Wij richten ons op brede zelfredzaamheid en kunnen, als jij daar eventueel zelf om vraagt, ook discreet doorverwijzen naar specifiek professionele hulpverlening.

Vanaf dag één kan er een basis gelegd worden voor de rest van jouw leven. 

Vandaag starten geeft een kans dat succes verzekerd is. Wij kunnen niets beloven en willen/kunnen ook niet op de stoel gaan zitten van professionele hulpverleners. 

Als wij signaleren dat situaties onze pet te boven gaat, geven wij advies om professionals in te schakelen. Voor alle duidelijkheid; jij neemt die stap, niet wij!

Wij zijn bekend met een vertrouwde intake en nazorg, alles daaromheen besteden wij uit aan partners/professionals en/of voor jou geschikte aanbieders. 

Weet dat wij niet preken, verwijten, reclasseren of discrimineren